Dentalne zlitine

Odlikujejo jih odlična korozijska zaščita, mehansko obdelavnost in možnost reparativnega varjenja.

Spajkalni izdelki

Spajkalne zlitine so bile razvite za klasično spajanje SMD in ostalih elektronskih komponent.

Interflux

Pojem v proizvodni fluxov, spajkalnih past in ostalih materialov nepogrešljivih v mikroelektroniki.

Specialne zlitine

Zlitine na bazi kobalta ali niklja, odporne na korozijo, erozijo in abrazijo pri povišanih temperaturah oziroma pri mejnih pogojih eksploatacije

CAST CO. - SPECIALNE ZLITINE


Smo podjetje, ki je bilo ustanovljeno l.1989 in se ukvarja pretežno s proizvodnjo in trgovino z izdelki barvne metalurgije in specialnih zlitin na bazi kobalta in niklja. Začetna dejavnost je bila proizvodnja mehkih spajk za elektronsko industrijo. S širitvijo ponudbe smo posegli tudi na področje ponudbe in distribucije ostalih kovinskih materialov potrebnih v elektronski industriji.

Preberi več

Nova spletna stran

11.10.2016
Pred vami je prenovljena spletna stran podjetja Cast Co. d.o.o., ki se ukvarja s prodajo in proizvodnjo specialnih zlitin, opreme in dodatkov. Poglej proizvodnje, smo tudi zastopniki za nekatere blagovne znamke. Veselo brskanje.

10.12.2020
Vsem partnerjem sporočamo da bo 1.1.2021 spremenjen TRR našega podjetja
nov TRR pri Nova KBM je : SI56 0400 1004 9673 592

14.12.2020
 
POLITIKA KAKOVOSTI PODJETJA Cast Co. d.o.o.
 
 
Cilj sistema vodenja je izboljšati kakovost poslovanja, izdelkov in storitev. V podjetju se zavezujemo, da bomo delali v skladu s vzpostavljenim sistemom kakovosti po standardu ISO 9001:2015, ki smo ga vzpostavili po načelih dobre poklicne prakse in dobavljali kakovostne izdelke ter kakovostno opravljali storitve v dobrobit naših kupcev in podjetja.
Zavedamo se, da kakovost izdelkov in storitev dosežemo preko kakovosti dela vseh zaposlenih, kar je pogojeno z individualno odgovornostjo vsakega zaposlenega še posebej vodstva, ter z urejenimi medsebojnimi odnosi.
Zadovoljstvo naših kupcev ter kakovost naših izdelkov in storitev sta naša prva in najpomembnejša cilja in zato tudi naša največja skrb. Prizadevamo si, da bi bil v Sloveniji prvi, najboljši in najkakovostnejši ponudnik izdelkov in storitev za naše kupce znotraj naše dejavnosti.
 
Vodstvo uveljavlja svojo dolžnost z izpolnjevanjem zahtev vzpostavljenega sistema kakovosti, ki je opisan v Poslovniku kakovosti, istočasno pa se zavezuje, da bo s sprejetimi ukrepi in osebnim zgledom izvajalo sprejeto politiko kakovosti in določalo cilje, jo preko ciljev kakovosti uresničevalo na vseh nivojih organizacije in tako nenehno izboljševalo sistem kakovosti ter uspešnost poslovanja.
 
Vrbljene, 03.01.2018
Direktorica
 Alenka Dolenc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OKOLJEVARSTVENA POLITIKA PODJETJA Cast Co. d.o.o.
 
 
V podjetju Cast Co. d.o.o. se zavedamo, da je skrb za varno in zdravo okolje osnovni pogoj za uspešno doseganje zastavljenih ciljev. V vodstvu podjetja svojo zavezanost preprečevanju vseh vrst onesnaženja okolja prenašamo na vse sodelujoče v podjetju ter vse poslovne partnerje. Svoja prizadevanja k celoviti kakovosti dokazujemo z zavezanostjo spoštovanja zahtev standarda ISO 14001:2015.
Podjetje konstantno skrbi za preprečevanje oziroma zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Pri doseganju zastavljenih ciljev in programov ter pri obvladovanju vplivov naše dejavnosti na okolje sledimo zakonodaji in stremimo k nenehnemu izboljševanju.
 
V skladu z zavezanostjo vodstva izvajamo naslednje aktivnosti za nenehno izboljševanje vplivov na okolje:
  • izpolnjujemo zakonodajne in druge relevantne zahteve,
  • zastavljamo si realne cilje na področju varovanja okolja in si prizadevamo za njihovo realizacijo,
  • zagotavljamo primerne in zadovoljive vire, vključujoč usposabljanje, za doseganje trajne skladnosti z     zastavljeno politiko in cilji,
  • ocenjujemo uspešnost podjetja glede na postavljeno politiko in cilje iz varovanja okolja ter iščemo možnosti izboljševanja,
  • vzpostavljen je proces presojanja in pregledovanja sistema ravnanja z okoljem z namenom določevanja priložnosti za izboljševanje sistema ter posledično večje učinkovitosti,
  • informiramo in sodelujemo z zainteresiranimi stranmi na področju ravnanja z okoljem.
Vrbljene, 6.11.2020
direktorica
Alenka Dolenc

24.12.2020

Firma CAST CO. d.o.o. je 24.12.2020  pridobila certifikat ISO 14001:2015 (št.E-650 ) s katerim vzpostavlja ustrezen sistem vodenja in ravnanja z odpadki  
Spletko