HCC Horizontalno kontinuirano litje

Podjetje CAST Co. d.o.o. in njen ustanovitelj je poznavalec tehnologije neprekinjenega horizontalnega (HCC) litje zlitin z visokim tališčem že od leta 1989 ko je bil na šolanju v Annehaimu, Kalifonija ZDA. Kasneje je vodil proizvodnjo HCC v firmi MIL-PP v sklopu Metalurškega inštituta Ljubljana.

Ta tehnologija je primerna za litje t.i. super zlitin. To so zlitine na bazi kobalta in niklja kot npr. kobaltove zlitine t.i. Stelliti vseh tipov, nikljeve zlitine kot npr. Inconel, Hastalloy,Rene, itd. Najbolj razširjena pa je ta tehnologija za litje neplemenitih dentalnih zlitin na bazi kobalta kakor tudi na Nikelj bazi. Značilnost vseh teh zlitin je, da so težko ali zahtevno predelavne in je zaradi teh lastnosti proizvodnja težka, zahtevna in draga. Vsled tega se uporablja tehnologija horizontalnega neprekinjenega litja, ki omogoča najbolj optimalno proizvodnjo od surovine do polproizvoda z najmanjšimi stroški. Te zlitine so legirane z redkimi zemljami - kovinami ( Niobij, Tantal, Cer itd) in je problem njihov odgor. Zaradi tega je nujno potrebno litje v zaščitni atmosferi argona oz. vakuma. Litje poteka z dna tundish - a, to pa omogoča le HCC tehnologija. Hitrosti litja palic je odvisna od zlitine in premera palice in znaša okoli 4,5M/min Končni proizvod je neskončno dolga lita palica ki jo seveda režemo na željeno dolžino in nato obdelamo na končno obliko.

Naprave za HCC tehnologijo se sestojijo iz dveh srednje frekvenčnih indukcijskih peči od katerih je ena talilna, druga pa vzdrževalna peč t.i. tundish. Tej peči sledijo vlečni motorji (število odvisna od števila livnih kokil) ki so računalniško vodeni tako da zadostijo livnim parametrom. Livne kokile so različnih dimenzij, odvisno od izdelka - palice. 

Sama  tehnologija zahteva poznavanje tako metalurgije kot poznavanje celotnega procesa od taljenja, legiranja, obnašanja zlitin v tekoči fazi kot strjevanja - solidifikacijo. Proces strjevanja namreč poteka v mali kokili v realno zelo kratkih intervalih. Teoretična hitrost strjevanja znaša po literaturi ( Investigation of solidification in the Horizontal Casting Process 1987, dr. Hard) znaša okoli 1MºC/cm2/sek. Pravilna izbira keramičnega nozla in livnih parametrov je bistvenega pomena za uspešnost litja kot tudi za kvaliteto izdelka.
Firma CAST Co je v sodelovanju z firmo INEL uspešno projektirala, proizvedla ter tudi zagnala dve napravi za proizvodnjo dentalnih zlitin. Obe napravi uspešno delati že več let brez problemov.
Spletko